Logowanie E-mail Hasło Zapamiętaj mnie Chcę się zarejestrować [ Przypomnij Hasło ]
logo

Artykuły >> Artykuły

Ich specjalnością jest łączenie drewna
Łączenie z maksymalnym wykorzystaniem surowca

W programie produkcyjnym Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłowych "FAMAD? Sp. z o.o. z siedzibą w Paczkowie jest ponad 50 różnych typów maszyn i kilka linii produkcyjnych, a wiodącą grupę stanowią urządzenia do łączenia elementów drewnianych, które oferowane są dla producentów stolarki budowlanej okienno-drzwiowej oraz dla producentów blatów i deski parkietowej.

Oferowane urządzenia i linie technologiczne kompleksowo mogą obsłużyć każdy proces łączenia elementów drewnianych z maksymalnym wykorzystaniem surowca (np. w produkcji kantówki okienno-drzwiowej), począwszy od pilarki do wycinania wad (DPO-160), poprzez linie PDFD do łączenia elementów drewnianych na długość (wykonywane w różnych konfiguracjach oraz wersjach), nakładarki kleju (DKDA-30, DOVD) do jedno-lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy, po urządzenia do klejenia na grubość tj. ściski hydrauliczne, w których duże siły zgniotów realizowane są przez siłowniki hydrauliczne (HSKG, HSPP).
Maszyny i linie produkcyjne z Famad-u powstają dla konkretnych klientów. Produkcja jest więc niepowtarzalna, dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Cechą charakterystyczną produktów z logiem tej firmy są wysokie parametry jakościowe oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które są w pełni konkurencyjne w dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb użytkowników.

Czas na wycinanie wad

Pilarka tarczowa do wycinania wad DPO-160 jest urządzeniem wydajnym, pracującym z dużą szybkością. Maszyna służy do wycinania wad w listwach drewnianych w obszarach znaczonych kredą fluoroscencyjną, odczytywanych przez skaner luminescencyjny oraz do cięcia elementów na żądany wymiar ustawiony na panelu sterowniczym. Znaczenie obszarów listwy do wycięcia odbywa się ręcznie przez osoby selekcjonujące. Deska z zaznaczonymi kreskami zostaje podana do części sczytująco-tnącej maszyny, gdzie zostaje pocięta. Dobre i uszkodzone fragmenty pociętej deski trafiają na karuzelowy stół odbiorczy, w celu ręcznej selekcji materiału. Napęd układu transportującego listwy odbywa się za pomocą pasów zębatych z reduktora współpracującego z enkoderem otrzymującym sygnał ze sterownika. Wycinarka wad może w tym samym czasie przerobić tyle materiału co kilka kapownic, zwiększając przy tym bezpieczeństwo obsługujących ją pracowników. Obsługa wycinarki nie ma bezpośredniego kontaktu z piłą.

Łączenie drewna na linii PDFD

Tak przygotowany materiał wykorzystywany jest do kolejnego procesu wykonywanego na linii PDFD. Linia PDFD jest jednym z ogniw w procesie klejenia elementów drewnianych ? coraz powszechniejszej technologii zmierzającej do poprawy jakości elementów, zwiększenia ich wytrzymałości, zmniejszenia strat przy obróbce oraz wykorzystania odpadów powstałych przy cięciu lub wycinaniu wad. Proces łączenia elementów drewnianych na długość pozwala pozyskiwać materiał pozbawiony wad jakościowych (sęków, pęknięć, przebarwień itp.) o wytrzymałości wyższej od materiału jednolitego z zapewnieniem stałości kształtu, wykorzystując przy tym surowiec odpadowy.
Krawędziaki układane na polach magazynka załadowczego podawane są poprzez taśmę przenośnika na taśmę ruchomego wózka pierwszej frezarki, a następnie przemieszczane do płyty wibratora, którego pulsator jest załączany przez układ sterujący maszyny. Następuje wyrównanie powierzchni czołowych materiału w pakiecie, a następnie ? zacisk materiału. Po wykonaniu tych operacji włączany jest posuw wózka, pakiet zostaje przemieszczony w rejon pilarki (gdzie następuje dokładne wyrównanie powierzchni czołowych materiału), a potem w rejon freza, który wykonuje wczepy.

Wózek przemieszcza się do swojego skrajnego położenia i tam czeka na sygnał gotowości do pracy drugiej frezarki. Po jego otrzymaniu podaje materiał na przenośnik wózka drugiej maszyny a sam wraca na swoje położenie startowe i podaje sygnał gotowości do pracy.
Jednocześnie druga frezarka rozpoczyna swój cykl pracy, który jest analogiczny do cyklu pierwszej frezarki, rozszerzony o funkcję nanoszenia kleju na elementy pakietu. Po zatrzymaniu się w swoim zewnętrznym skrajnym położeniu wózek oczekuje na sygnał układu sterującego o gotowości do odebrania pakietu, a następnie podaje materiał na stół odbiorczy SO. Po tej operacji wózek drugiej frezarki wraca do swojego położenia startowego, gdzie pozostaje w gotowości do odebrania materiału z frezarki nr 1. Stół odbiorczy wyposażony jest w przesłonę buforującą. W przypadku, gdy rejon zrzutnika nie jest zajęty przez materiał, pakiet podawany jest bezpośrednio pod łapę zrzucającą, w przeciwnym razie pakiet elementów zatrzymywany jest pod przesłoną buforującą do czasu aż opróżni się rejon zrzutnika.
Następnie elementy wprowadzane są do zespołu wstępnego czopowania, gdzie za pomocą kompletu wałów i dociskacza dokonuje się wstępny zacisk złącza klinowego krawędziaków, jak i wyrównywanie płaszczyzn przed wprowadzeniem do prasy.
Po wstępnym zacisku krawędziaki ustawione czołowo względem siebie, kierowane są na stół prasy, gdzie po uzyskaniu wymaganej długości, następuje ich obcięcie. Następnie przy pomocy listwy spychającej i listwy dociskowej są przemieszczane w obszar łoża dociskowego, gdzie następuje proces łączenia.
Odbywa się to przy pomocy docisku siłownika hydraulicznego. Po skończonym procesie łączenia, sklejone krawędziaki przy pomocy listwy dociskowej są spychane na stół odbiorczy prasy. Po przemieszczeniu krawędziaków w obszar łoża dociskowego, równolegle z opisanymi wyżej czynnościami, odbywa się proces podawania elementów na stół prasy. Utrzymuje to ciągłą pracę prasy, a tym samym pozwala na zwiększenie wydajności klejenia.
Podczas pracy układ sterowniczy obrabiarki przez cały czas nadzoruje urządzenie, wykrywa i reaguje na występujące zagrożenia i zakłócenia. Naciśnięcie przycisków stopu awaryjnego generuje procedurę zatrzymania awaryjnego (zostaje zdjęte napięcie z napędów frezarek, uaktywniają się hamulce wrzecion roboczych i napędu wózków, zacisk pionowy pakietu pozostaje aktywny, na panelu operatorskim wyświetlony zostaje wskaźnik awarii). Ponowne uruchomienie frezarek możliwe jest dopiero po usunięciu przyczyny awarii, odryglowaniu przycisku stopu awaryjnego i skasowaniu sygnału awarii na panelu operatorskim.
Kontrolowana jest również prędkość obrotowa wrzecion frezarskich. Gdy prędkość obrotowa spadnie poniżej zadanej wartości (4500 1/min), uaktywniona zostanie procedura zatrzymania awaryjnego.
Zatrzymanie awaryjne występuje również w przypadku spadku ciśnienia w sieci sprężonego powietrza poniżej dopuszczalnej wartości (0,4 MPa).
Podczas załadunku pakietu elementów układ sterowniczy kontroluje skuteczność zacisku poziomego. Jeżeli wystąpi brak sygnału potwierdzającego zacisk, maszyna uniemożliwia rozpoczęcie ruchu wózka i wycofuje pakiet na stolik podawczy, a gdy wózek jest już w ruchu, realizowana jest procedura zatrzymania awaryjnego. Stan awaryjny generowany jest również w przypadku otwarcia bramek w ogrodzeniu ochronnym.
Linia PDFD może mieć różne konfiguracje oraz wersje.
Możliwe jest skompletowanie linii:

 

W zależności od możliwości lokalizacyjnych użytkownika linia PDFD może być w wykonaniu lewym lub prawym.

Precyzyjne nakładanie kleju

Kolejnymi urządzeniami wykorzystywanym do łączenia elementów drewnianych są nakładarki kleju. Przygotowane elementy na linii PDFD mogą być wykorzystywane do kolejnego etapu w produkcji stolarki okienno-drzwiowej ? do nakładania kleju.

Nakładarki kleju DKDA-30 i DOVD przeznaczone są do jedno- lub dwustronnego nanoszenia kleju na listwy drewniane w produkcji klejonki. Urządzenie przydatne jest szczególnie przy produkcji klejonki grubej, zapewniając równomierne nanoszenie kleju na całej szerokości listwy. Nastawianie grubości powlekanych elementów oraz ilości nanoszonego kleju odbywa się łatwo i szybko za pomocą pokręteł. Urządzenie DKDA-30 oraz DOVD w wersji specjalnej wyposażone jest w przenośnik podawczy rolkowy lub podajnik pneumatyczny oraz przenośnik odbiorczy talerzykowy.

Zasadniczym zespołem urządzenia jest zespół walców ogumowanych. Każdy walec nanosi klej oddzielnie. Na powierzchniach cylindrycznych walców ogumowanych nacięte są rowki w postaci linii śrubowej o różnym skoku i głębokości (zależnie od przeznaczenia).

Klejenie na grubość

Kolejnym ogniwem łączenia drewna jest klejenie elementów przygotowanych na wcześniej wspomnianych urządzeniach na grubość, w celu uzyskania klejonki okienno-drzwiowej, belek konstrukcyjnych, łuków do programu ogrodowego.
Służy do tego hydrauliczny ścisk HSKG. Klejenie odbywa się pod dużym naciskiem siłowników hydraulicznych. Zakres uzyskiwanych sił zgniotu na jeden siłownik to 5-11 kN (poziomy) i 25-55 kN (pionowy).
Klejenie elementów odbywa się w stosie o wymiarach pola załadowczego. Formowanie stosu przeprowadzone jest poprzez ściskanie hydrauliczne między przesuwnymi belkami pionowymi a listwami pionowymi siłowników poprzecznych. Oba elementy formowania stosu wyposażone są we wkłady drewniane lub metalowe odpowiadające profilowi stosu listew. Klejenie elementów drewnianych z grubości poprawia jakość ram, zmniejsza koszty obróbki skrawaniem, zmniejsza ilość odpadów drewna.

Szczególnie do klejenia parkietu

Innym urządzeniem produkowanym przez Famad w Paczkowie, a służącym podobnie jak HSKG do klejenia elementów na grubość, jest hydrauliczny ścisk HSPP.
Hydrauliczny ścisk HSPP stosowany jest w nowej technologii klejenia głównie parkietu dwuwarstwowego, desek podłogowych i innych, pod dużym naciskiem siłowników hydraulicznych dochodzącym do 1,4 MPa (14 kG/cm2).
Stos elementów klejonych formuje się poprzez ściskanie hydrauliczne między belkami siłowników i dolną belką oporową. Klejenie z grubości pozwala na kształtowanie dowolnego profilu, zmniejsz koszty obróbki, zmniejsza ilość odpadów.

(aBr)

Dane techniczne pilarki do wycinania wad DPO-160:

Wymiary materiału wejściowego:

Fot. 2 Pilarka tarczowa do wycinania wad DPO

Fot. 3 Frezarko-czopiarka DFC 60D

Fot. 4 Stół odbiorczy z zrzutnikiem

Fot. 5 Prasa PHSL

Fot. 6 Nakładarka kleju DKDA-30 oraz DOVD z podajnikiem pneumatycznym do lameli oraz przenośnikiem odbiorczym talerzykowym

Fot. 7 Hydrauliczny ścisk do łączenia elementów drewnianych na grubość HSKG

Fot. 8 Hydrauliczny ścisk do klejenia do klejenia parkietu dwuwarstwowego HSPP

Fot. FAMAD

Copyright © Kurier Drzewny